,

Resin Oil Wax Medium 100ml

12,70 

 

 

Resin Oil Wax Medium –  mehka barvna pasta, pridobljena iz čistega beljenega čebeljega voska, zmešanega s smolo dammar in lanenim oljem. Ta priljubljeni medij ustvarja satenasti lesk in nežen impasto pri barvnih slojih. Pojavijo se lahko usedline zato pustite kozarec v vroči vodi dokler usedline ne odstopijo in jih lahko ponovno premešate.

Izdelek je občutljiv na svetlobo – shranjevanje v hladnem temnem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe.

Beljeni čebelji vosek, smola Dammar, olje iz lanenega semena in dvojno rektificiran terpentin

Priporočilo: Po potrebi dodajte 5-10% svojim oljnim barvam

 

Dodatne informacije

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H316: Povzroča blago draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči
H401: Strupeno za vodne organizme.
H411: Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Shopping Cart
Resin Oil Wax Medium 100ml
12,70