, ,

Oil Paint Medium PM1

11,23 19,56 

 

 

Oil paint medium –  osnovni barvni medij, zasnovan za povečanje pretoka vaših oljnih barv. Ta barvni medij bo tudi povečal sijaj in transparentnost vaših barv, kar bo dodalo globino in lepoto vaše pigmentne barve. Vključuje tudi olje iz lanenega semena kar preprečuje “porumenelost” vaše barve.

Ta medij je olje iz lanenega semena, terpentin, formulacija, ki preprečuje porumenelost barvnega filma.

Priporočilo: Dodajte 10-20% barvi olja, kot želite

 

Vsebina-količina

100 ml, 250 ml

Dodatne informacije

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H316: Povzroča blago draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči
H401: Strupeno za vodne organizme.
H411: Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Shopping Cart
Oil paint medium Michael HardingOil Paint Medium PM1
11,23 19,56 Izberite možnosti