, ,

Miracle medium/oljni medij v lanenem olju

20,50 52,34 

Miracle Medium /oljni medij v lanenem olju  je veganski medij na rastlinski osnovi narejen iz lanenih semen, brez topil, brez vonja. Je okolju prijazen, biološko razgradljiv medij za oljne barve, ki bo izboljšal pretok oljnih barv, povečal sijaj, poudaril presojnost in globino ter lepoto oljnih pigmentov.

 

 

Vsebina-količina

1000 ml, 250 ml

Dodatne informacije

Zdravje in varnost: izdelek uporabljajte v prezračenih prostorih, izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se po rokovanju temeljito umijte. Posodo hranite zaprto in pokončno, da preprečite puščanje.

Izdelek je označen kot nenevaren, vendar je treba upoštevati previdnostne ukrepe, da preprečite zaužitje, stik z očmi in kožo ter se po rokovanju temeljito umiti. Ni namenjen za nanašanje s pršilom ali za postopke, ki ustvarjajo prah ali koncentracije v zraku.

V primeru izpostavljenosti se umaknite na svež zrak, prizadeto mesto umijte z milom in vodo ali 15 minut izpirajte oči z vodo. Če pride do draženja ali zaužitja, se posvetujte z zdravnikom.

Ravnanje in shranjevanje: Izdelek uporabljajte v prezračenih prostorih, izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se po rokovanju temeljito umijte. Posodo hranite zaprto in pokončno.

Pri normalnih pogojih uporabe niso znane nevarne reakcije.

Pri uporabi izdelka v skladu s specifikacijami niso znani škodljivi učinki. Pričakuje se, da ne bo škodljivo za okolje in ni pričakovati pomembnih učinkov na vodne organizme.

Ta izdelek ni vnetljiv. V primeru požara uporabite vodo, peno, ogljikov dioksid ali suho kemično opremo za gašenje morebitnega požara.

Shopping Cart
miracle medium linseed oilMiracle medium/oljni medij v lanenem olju
20,50 52,34 Izberite možnosti