, ,

Miracle Medium Oil paint MM0

20,50 52,34 

Miracle Medium Oil Paint  MM0 –  je veganski medij na rastlinski osnovi brez topil, brez vonja, ki služi kot alternativa tradicionalnemu terpentinu. Ta medij ponuja umetnikom naravno in trajnostno možnost za redčenje oljnih barv, čiščenje čopičev in lakiranje umetniških del brez uporabe močnih kemikalij ali strupenih hlapov.

MH Miracle Medium ponuja alternativo tradicionalnim topilom, izdelanim iz obnovljivih rastlinskih virov, umetnikom pa zagotavlja varno in okolju prijazno rešitev za  umetniške stvaritve.

 

 

Vsebina-količina

1000 ml, 250 ml

Dodatne informacije

Zdravje in varnost: izdelek uporabljajte v prezračenih prostorih, izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se po rokovanju temeljito umijte. Posodo hranite zaprto in pokončno, da preprečite puščanje.

Izdelek je označen kot nenevaren, vendar je treba upoštevati previdnostne ukrepe, da preprečite zaužitje, stik z očmi in kožo ter se po rokovanju temeljito umiti. Ni namenjen za nanašanje s pršilom ali za postopke, ki ustvarjajo prah ali koncentracije v zraku.

V primeru izpostavljenosti se umaknite na svež zrak, prizadeto mesto umijte z milom in vodo ali 15 minut izpirajte oči z vodo. Če pride do draženja ali zaužitja, se posvetujte z zdravnikom.

Ravnanje in shranjevanje: Izdelek uporabljajte v prezračenih prostorih, izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se po rokovanju temeljito umijte. Posodo hranite zaprto in pokončno.

Pri normalnih pogojih uporabe niso znane nevarne reakcije.

Pri uporabi izdelka v skladu s specifikacijami niso znani škodljivi učinki. Pričakuje se, da ne bo škodljivo za okolje in ni pričakovati pomembnih učinkov na vodne organizme.

Ta izdelek ni vnetljiv. V primeru požara uporabite vodo, peno, ogljikov dioksid ali suho kemično opremo za gašenje morebitnega požara.

Shopping Cart
Miracle Medium Oil paint MM0
20,50 52,34 Izberite možnosti