,

Matt Varnish

14,45 25,94 

 

 

Matt Varnish –ustvari dolgotrajen zaščitni premaz s čudovitim mat zaključkom. Narejen je  in iz pravega čebeljega voska. Pred uporabo posodo segrejte, dokler vsebina ne postane bistra, nato nanesite en tanek sloj, ki se posuši v nekaj minutah.

Kako uporabiti:  Lak nanesite kot končni lak na temeljito posušeno oljno barvo.

Vsebina-količina

100 ml, 250 ml

Dodatne informacije

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H316: Povzroča blago draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči
H401: Strupeno za vodne organizme.
H411: Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Shopping Cart
Matt Varnish
14,45 25,94 Izberite možnosti