fbpx

Citrus Mineral Spirit Odourless (A1100)

7,90 40,40 

Citrus Mineral Spirit Odourless (A1100)

Uporablja se kot medij za slikanje za tanjšanje barve in čiščenje čopičev. Ne uporabljajte ga samostojno.

 

Vsebina-količina

100 ml, 1000 ml, 250 ml, 500 ml

Dodatne informacije

H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H302+H312+H332 – Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Citrus Mineral Spirit Odourless (A1100)”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Shopping Cart