,

Beeswax Paste

16,04 29,17 

 

 

Beeswax Paste – Beeswax pasta je pasta z visoko vsebnostjo olja na osnovi olja lanenega semena in čistega beljenega čebeljega voska. Poveča intenzivnost oljne barve s satenasto mat površino, ki je še posebej uporabna pri prekrivnih  barvah.

Izdelek je občutljiv na svetlobo, zato ga hranite v temnem hladnem prostoru

Beljen čebelji vosek, laneno olje in dvojno rektificiran terpentin

Priporočilo: Po potrebi dodajte 5-10% čisti oljni barv

 

Dodatne informacije

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H316: Povzroča blago draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči
H401: Strupeno za vodne organizme.
H411: Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Vsebina-količina

100 ml, 250 ml

Shopping Cart
oljni mediji Michael hardingBeeswax Paste
16,04 29,17 Izberite možnosti